top of page

Opleidingen STEM

Hieronder vind je informatie over de opleidingen, de werkgelegenheid, de duurtijd en waar de opleiding doorgaat.

Sommige opleidingen zijn voorlopig nog graadloos.  Dat betekent dat je die beroepsopleiding kan combineren met een 2de graad, 3de graad of diploma.  

Bij startniveau kan je inschatten wat de opleiding van je zal vergen op vlak van:

 

Taal: Nederlandse instructies begrijpen en communiceren.

Techniek: Handigheid in het vak.

Theorie: Theoretische opdrachten, materiaalkennis.

Werkhouding: Motivatie en focus om te werken.

Waarbij:

Niet belangrijk om te starten in deze opleiding.  Je leert dit wel tijdens de opleiding.

Een basis is nodig om goed mee te kunnen in deze opleiding.

Deze opleiding is uitdagend op dit vlak.  Je bent hier beter sterk in.

Anker hoeknaadlasser

Hoeknaadlasser duaal (2de graad)

Inhoud

In de opleiding hoeknaadlasser duaal leert men hoeknaadverbindingen met het halfautomaatproces en het TIG-proces te lassen in constructiestaal die voldoet aan geldende internationale normen, de lasmethodebeschrijving en het lasplan.

Vanaf er genoeg vaktechniek en een goede werkhouding is, is er veel werkgelegenheid in de sector.

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.  Reken op 2 tot 3 jaar.

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Vestiging

Hoogstraten (CDOH)

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

Certificaten/Attesten

Beroepskwalificatie hoeknaadlasser

Onderwijskwalifactie 2de graad (OK2)

Inschrijven

Hoogstraten - Klik hier

Turnhout CDOaanZ - Klik hier

lasser.jpg
Anker HS klus

Productiemedewerker industrie duaal (2de graad)

Inhoud

In de opleiding productiemedewerker industrie duaal leert men het uitvoeren van
routinematige (productie)handelingen, opvolgen van de productie en bedienen van de
machine, het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitscontroles, steeds onder begeleiding van
een verantwoordelijke

 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.  

Vestiging

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

Certificaten/Attesten

Beroepskwalificatie productiemedewerker

Onderwijskwalificatie 2de graad (OK2)

 

Inschrijven

klik hier

medewerker voeding.jpg

Inhoud

De schilder schildert wanden en plafonds. De schilder beschermt en verfraait gebouwen en interieurs.

Vanaf er genoeg werkhouding is, is er veel werkgelegenheid in de sector.

 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.  Reken op 2 tot 3 jaar.

 

 

Vestiging

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

Certificaten/Attesten

Deelkwalificatie medewerker schilderwerken

Deelkwalificatie medewerker behangwerken

uit de BK medewerker schilder- en decoratiewerken

OK2

Inschrijven

Turnhout CDOaanZ - klik hier

schilder.jpg
Anker HS hout
Anker productie

Inhoud

In de opleiding medewerker hout duaal leert men ondersteunende routinematige
handelingen uitvoeren zoals het (machinaal) bewerken van werkstukken, het verzamelen of
het afmonteren van onderdelen in hout of het plaatsen van houten elementen, steeds
onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies.

Daarnaast bieden we nog enkele specialisatie-opleidingen aan in het stelsel leren en werken:  binnenschrijnwerker, buitenschrijnwerker, daktimmerman

Vanaf er genoeg vaktechniek en een goede werkhouding is, is er veel werkgelegenheid in de sector.

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Duur van de opleiding

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functievan de individuele leerweg van een jongere. 

Vestiging

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

Certificaten/Attesten

Beroepskwalificatie machinaal houtbewerker

Onderwijskwalificatie 2de graad (OK2)

Inschrijven

Turnhout CDOaanZ - Klik hier

houtbewerker.jpg
Anker HS ruwbouw

Inhoud

In de opleiding medewerker ruwbouw duaal leert men volgens instructies ruwbouwwerken uitvoeren en helpen bij inrichting bouwplaats, uitvoering grondwerken, organisatie materiaal en materieel, fundering, metselwerk, voegwerk, bekisting, ijzervlechtwerk, betonwerk, sloopwerk, ... teneinde de ruwbouwwerkzaamheden vlot te laten verlopen.

Vanaf de werkhouding goed is, is er veel werkgelegenheid in de bouwsector!

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Duur van de opleiding

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functievan de individuele leerweg van een jongere. 

Vestiging

Hoogstraten (CDOH)

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

Certificaten/Attesten

Beroepskwalificatie medewerker ruwbouw

Onderwijskwalificatie 2de graad (OK2)

Inschrijven

Hoogstraten - Klik hier

Turnhout CDOaanZ - Klik hier

metser2.jpg
Anker HS voeg ceem
Anker HS straat

Inhoud

De stratenmaker legt en herstelt verhardingslagen van wegen en aanhorigheden. De stratenmaker legt, voegt en verdicht elementverhardingen zoals kasseien, klinkers, tegels, boordstenen in een bepaald verband op de onderlaag.

 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.

 

Vestiging

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

Certificaten/Attesten

BK Stratenmaker

OK2

Inschrijven

Turnhout CDOaanZ - Klik hier

stratenmaker.jpg
Anker HS tegel 2G

Medewerker Tegelzetwerken en Dekvloeren duaal (2de graad)

Inhoud

Je leert wanden, vloeren, trappen, vensterbanken en terrassen met tegels bekleden.  Hiervoor werk je met mortel of lijm.  Je leert de ondergrond egaliseren, de tegels snijden, knippen of zagen en nauwkeuring voegwerk leveren.

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere. Reken op 2 jaar.

 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

 

Vestiging

Hoogstraten (CDOH)

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

 

Certificaten/Attesten

Beroepskwalificatie medewerker tegelzetwerken

Beroepskwalificatie medewerker dekvloeren

OK2

Inschrijven

Hoogstraten - Klik hier

Turnhout CDOaanZ - Klik hier

iStock-979340006 Tegelzetter.jpg
Anker HS stuk
bottom of page