Opleidingen STEM, land- en tuinbouw

Hieronder vind je informatie over de opleidingen, de werkgelegenheid, de duurtijd en waar de opleiding doorgaat.

Bij startniveau kan je inschatten wat de opleiding van je zal vergen op vlak van:

 

Taal: Nederlandse instructies begrijpen en communiceren.

Techniek: Handigheid in het vak.

Theorie: Theoretische opdrachten, materiaalkennis.

Werkhouding: Motivatie en focus om te werken.

Waarbij:

Niet belangrijk om te starten in deze opleiding.  Je leert dit wel tijdens de opleiding.

Een basis is nodig om goed mee te kunnen in deze opleiding.

Deze opleiding is uitdagend op dit vlak.  Je bent hier beter sterk in.

 

Lassen

Inhoud

Een lasser last hoeknaadverbindingen, stompe plaatverbindingen en stompe pijpverbindingen in alle lasposities op aluminium, staal of roestvast staal. Hij gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met beklede elektrode, MIG/MAG en TIG. Hij volgt strikt de lasmethodebeschrijving.

Vanaf er genoeg vaktechniek en een goede werkhouding is, is er veel werkgelegenheid in de sector.

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.  Reken op 2 tot 3 jaar.

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Vestiging

Arendonk (CDOA)

Hoogstraten (CDOH)

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

Certificaten/Attesten

Hoeknaadlasser

Plaatlasser

Pijplasser

Lasser beklede elektrode

Lasser MIG/MAG

Lasser TIG

Inschrijven

Arendonk - Klik hier

Hoogstraten - Klik hier

Turnhout CDOaanZ - Klik hier

lasser.jpg
 

Polyvalent onderhoudswerker gebouwen

Inhoud

De polyvalent onderhoudswerker gebouwen onderhoudt gebouwen en bijhorende gronden. Hij voert kleine herstellingswerken uit en verfraait de infrastructuur. De polyvalent onderhoudswerker gebouwen controleert de goede werking van de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties en de toestand van daken en waterafvoersystemen. Hij onderhoudt toegangswegen, parkings en groenvoorzieningen.

 

 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Duur van de opleiding

Dit is een lineaire opleiding.  Reken op 2 jaar.

 

Vestiging

Turnhout Noord-Brabantlaan (CDONB)

Certificaten/Attesten

Polyvalent onderhoudswerker gebouwen

Inschrijven

klik hier

onderhoudsmedewerker.jpg
 

Inhoud

De schilder schildert wanden en plafonds. De schilder beschermt en verfraait gebouwen en interieurs.

Vanaf er genoeg werkhouding is, is er veel werkgelegenheid in de sector.

 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.  Reken op 2 tot 3 jaar.

 

 

Vestiging

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

Certificaten/Attesten

Schilder

Inschrijven

Turnhout CDOaanZ - klik hier

schilder.jpg
 

Inhoud

In de opleiding machinaal houtbewerker duaal leert men de eigen werkzaamheden voorbereiden en de grondstoffen verwerken, (NC)(houtbewerkings)machines in- en omstellen en werkstukken bewerken teneinde onderdelen voor schrijnwerkelementen, meubelen, interieurelementen, decors en standen, ... in hout en plaatmateriaal aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen.

Daarnaast bieden we nog enkele specialisatie-opleidingen aan in het stelsel leren en werken:  binnenschrijnwerker, buitenschrijnwerker, daktimmerman

Vanaf er genoeg vaktechniek en een goede werkhouding is, is er veel werkgelegenheid in de sector.

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Duur van de opleiding

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functievan de individuele leerweg van een jongere. 

Vestiging

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

Certificaten/Attesten

Beroepskwalificatie machinaal houtbewerker

Onderwijskwalificatie 2de graad

Binnenschrijnwerker hout

Buitenschrijnwerker hout

Plaatser binnenschrijnwerk

Plaatser buitenschrijnwerk

Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout

Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout

Daktimmerman

Inschrijven

Turnhout CDOaanZ - Klik hier

houtbewerker.jpg
 

Inhoud

In de opleiding medewerker ruwbouw duaal leert men volgens instructies ruwbouwwerken uitvoeren en helpen bij inrichting bouwplaats, uitvoering grondwerken, organisatie materiaal en materieel, fundering, metselwerk, voegwerk, bekisting, ijzervlechtwerk, betonwerk, sloopwerk, ... teneinde de ruwbouwwerkzaamheden vlot te laten verlopen.

Vanaf de werkhouding goed is, is er veel werkgelegenheid in de bouwsector!

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Duur van de opleiding

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functievan de individuele leerweg van een jongere. 

Vestiging

Hoogstraten (CDOH)

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

Certificaten/Attesten

Beroepskwalificatie medewerker ruwbouw

Onderwijskwalificatie 2de graad

Inschrijven

Hoogstraten - Klik hier

Turnhout CDOaanZ - Klik hier

metser2.jpg
 

Inhoud

De voeger voert zowel voegwerk in cement als elastisch voegwerk uit. Hij werkt tevens het voegwerk af en sluit gevelelementen aan.

 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.

 

Vestiging

Hoogstraten (CDOH)

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

 

Certificaten/Attesten

Voeger

Inschrijven

Hoogstraten - Klik hier

Turnhout CDOaanZ - Klik hier

voeger.jpg
 

Inhoud

De stratenmaker legt en herstelt verhardingslagen van wegen en aanhorigheden. De stratenmaker legt, voegt en verdicht elementverhardingen zoals kasseien, klinkers, tegels, boordstenen in een bepaald verband op de onderlaag.

 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.

 

Vestiging

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

Certificaten/Attesten

Stratenmaker

Inschrijven

Turnhout CDOaanZ - Klik hier

stratenmaker.jpg
 
stukadoor.jpg

Inhoud

De stukadoor bepleistert muren, plafonds en gevels. Hij brengt ook sierpleisters aan. Hij plaatst gipsblokwanden en gipskartonplaten.

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

 

Vestiging

Hoogstraten (CDOH)

Certificaten/Attesten

Stukadoor

Inschrijven

Hoogstraten - Klik hier

 

Tegelzetter

Inhoud

Je leert wanden, vloeren, trappen, vensterbanken en terrassen met tegels bekleden.  Hiervoor werk je met mortel of lijm.  Je leert de ondergrond egaliseren, de tegels snijden, knippen of zagen en nauwkeuring voegwerk leveren.

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.

 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

 

Vestiging

Hoogstraten (CDOH)

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

 

Certificaten/Attesten

Vloerder - tegelzetter

Inschrijven

Hoogstraten - Klik hier

Turnhout CDOaanZ - Klik hier

iStock-979340006 Tegelzetter.jpg
 

Bekister

Inhoud

Je leert frames/vormen plaatsen waarin beton of ander materiaal wordt gegoten.
Ook het plaatsen van stutten/steunen om het geheel voldoende stevig te maken zodat het aan de druk van het beton kan weerstaan, wordt aangeleerd.
Eens het beton gestort en verhard, sta je in voor de ontkisting.

Je leert metselwerk en funderingen op staal uitvoeren, rioleringen, afwateringsstelsels en opritten aanleggen en thermische isolatie plaatsen

Duur van de opleiding

Dit is een modulaire opleiding die wordt afgewerkt op het eigen leertempo van de jongere.

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Vestiging

Hoogstraten (CDOH)

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

 

 

Certificaten/Attesten

Medewerker groen- en tuinbeheer

Onderwijskwalificatie 2de graad

Inschrijven

Turnhout CDOaanZ - klik hier

pexels-rodolfo-quirós-2219024.jpg
medewerker voeding.jpg

Inhoud

In de opleiding productiemedewerker industrie duaal leert men het uitvoeren van routinematige (productie)handelingen, opvolgen van de productie en bedienen van de machine, het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitscontroles, steeds onder begeleiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies teneinde de continuïteit van de productie te ondersteunen.

De leerlingen kunnen de werkplekcomponent van het opleidingstraject vervullen in verschillende sectoren zoals voedingsindustrie, textiel, hout, printmedia, kunststoffen, chemie, technologische industrie, papier- en kartonbewerking, …

Met een sterke werkhouding is er veel werk in de sector.  Ook al tijdens de opleiding.

Duur van de opleiding

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie

 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

 

Vestiging

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

De praktijklessen gaan door in een meewerkend bedrijf

 

Certificaten/Attesten

Productiemedewerker voeding / industrie

Onderwijskwalificatie 2de graad

Inschrijven

Klik hier

 
 
 

Medewerker groen- en tuinbeheer

Inhoud

In de opleiding “Medewerker groen- en tuinbeheer” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

Er is veel werkgelegenheid in de groensector.

Duur van de opleiding

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functievan de individuele leerweg van een jongere. 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Vestiging

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

 

Certificaten/Attesten

Medewerker groen- en tuinbeheer

Onderwijskwalificatie 2de graad

Inschrijven

Turnhout CDOaanZ - klik hier

groendienst.jpg

Screeningsgroep

Inhoud

In de screeningsgroep ga je op zoek naar welke opleiding best bij je past.  Je komt in aanraking met verschillende sectoren zoals bouw, hout, metaal, schilder, gebouwenonderhoud en groenonderhoud.  

Duur van de opleiding

Dit is een oriëntatiegroep.  Je stroomt zo snel mogelijk door naar de opleiding van jouw keuze.

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Vestiging

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

 

Certificaten/Attesten

Geen cerficering mogelijk

Inschrijven

Turnhout CDOaanZ - klik hier

Choosing-a-Career-123rf-1024x1024.jpeg