LEREN - 2 dagen per week

 • 2 dagen per week naar de les in het centrum

 • geen schoolse vakken, wel projecten: 1 dag algemene vorming en 1 dag beroepsvorming

 • je kan een certificaat, getuigschrift, studiegetuigschrift of diploma behalen

 • individuele begeleiding op jouw maat

 • kennis en vaardigheden zijn belangrijk, maar ook aan je attitudes wordt gewerkt

 • je werkt op je eigen tempo

WERKEN - 3 dagen per week

 • 3 dagen per week krijg je opleiding op de werkvloer en leer je een vak 

 • voor dat werk word je opleidingsgericht begeleid

 • ben je nog niet klaar om te werken, dan begeleiden we je via trajecten naar werk

ARBEIDSGERICHT TRAJECT - op jouw maat

 • Duaal leren of leren en werken

 • Reguliere arbeid

 • Aanloopfase focus werkervaring

 • Aanloopfase focus vorming

 • NAFT (Naadloos Flexibel Traject)

Aanloopfase 

 • stage of vorming op maat van elke individuele jongere 

 • zo kort als mogelijk, zo lang als nodig 

 • doel is instap duaal leren of arbeidsdeelname van leren en werken. 

 • voor jongeren die arbeidsbereid maar nog niet arbeidsrijp zijn   

ARENDONK  | TURNHOUT CDOaanZ | HOOGSTRATEN TURNHOUT CDO NB