ARENDONK  | TURNHOUT CDOaanZ | HOOGSTRATEN TURNHOUT CDO NB

INFORMATIE

■ MISSIE & VISIE

Je kan de missie & visie hier vinden

 

■ CENTRUMREGLEMENT

Je kan het centrumreglement hier vinden

 

 

■ CONTACT CLB

Vrij Centrum Leerlingbegeleiding Kempen (CLB) 

T: 014 41 64 39

www.clb-kempen.be