ARENDONK  | TURNHOUT CDOaanZ | HOOGSTRATEN TURNHOUT CDO NB

INFORMATIE

■ MISSIE & VISIE

Je kan de missie & visie hier vinden

 

■ CENTRUMREGLEMENT

Je kan het centrumreglement hier vinden

 

 

■ CONTACT CLB

Vrij Centrum Leerlingbegeleiding Kempen (CLB) 

T: 014 41 64 39

www.clb-kempen.be

Leren en studeren bij schorsing van de lessen: UPDATE 30.03.2020

Beste leerling

Beste ouders

De opgelegde schorsing van de lessen door het coronavirus duurt nu twee weken. Op dit moment is het nog niet duidelijk of na die vakantie, op ma 20. apr, de normale werking van de scholen hernomen kan worden. 

Op woendagavond 25. mrt kwam er een nieuwe richtlijn vanuit de overheid met betrekking tot het leren en studeren tijdens deze periode. We geven in dit schrijven de inhoud ervan graag aan u door. 

• Herhaling van leerstof kan aangeboden worden door uw begeleider AV/BV. Vanaf 25/03 kan ook nieuwe leerstof aangeboden worden onder de vorm van 'preteaching'. Dit betekent dat er later nog op teruggekomen wordt.

• Taken en online lessen worden meegedeeld door de begeleider AV/BV. De bedoeling is niet om de leerlingen te overladen met taken.

• Stages blijven alvast tot aan de paasvakantie geschrapt. De stages die de voorbije periode (16. mrt - 3. apr) opgeschort werden, zullen later kunnen hervat worden. 

• De paasvakantie blijft vakantie voor de leerlingen. Tijdens de periode van 4. tot en met 19. apr worden er in principe geen online lessen gegeven en worden er geen extra taken opgelegd. 

Vragen waarop ook wij nog geen antwoord hebben:

- Zullen na de paasvakantie de lessen gewoon terug doorgaan?

Het ministerie van onderwijs wacht hier op een beslissing van de nationale veiligheidsraad. Op dit moment kunnen we hierover dan ook nog geen uitsluitsel geven.

- Hoe zullen gemiste lessen worden bijgewerkt?

Duidelijk is alvast dat, eens de lessen terug kunnen aanvatten, we de lestijd die we nog hebben optimaal zullen benutten. Op dit moment is er geen sprake van het inkorten van vakanties of uitstellen van de deliberaties aan het einde van het schooljaar. 

Vragen of bemerkingen?

U kan contact opnemen met de directie, via het e-mailadres en telefoonnummer:

Jef.Bartholomeeusen@cdonoorderkempen.be    Tel 0472 57 01 82   

Met vriendelijke groet

Team CDO Noorderkempen