top of page

Opleidingen land- en tuinbouw

Hieronder vind je informatie over de opleidingen, de werkgelegenheid, de duurtijd en waar de opleiding doorgaat.

Bij startniveau kan je inschatten wat de opleiding van je zal vergen op vlak van:

 

Taal: Nederlandse instructies begrijpen en communiceren.

Techniek: Handigheid in het vak.

Theorie: Theoretische opdrachten, materiaalkennis.

Werkhouding: Motivatie en focus om te werken.

Waarbij:

Niet belangrijk om te starten in deze opleiding.  Je leert dit wel tijdens de opleiding.

Een basis is nodig om goed mee te kunnen in deze opleiding.

Deze opleiding is uitdagend op dit vlak.  Je bent hier beter sterk in.

Anker groenbeheer

Medewerker groen- en tuinbeheer duaal (2de graad)

Inhoud

In de opleiding “Medewerker groen- en tuinbeheer” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

Er is veel werkgelegenheid in de groensector.

Duur van de opleiding

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functievan de individuele leerweg van een jongere. 

Startniveau

Taal

Techniek

Theorie

Werkhouding

Vestiging

Turnhout Zandstraat (CDOaanZ)

 

Certificaten/Attesten

Medewerker groen- en tuinbeheer

Onderwijskwalificatie 2de graad

Inschrijven

Turnhout CDOaanZ - klik hier

groendienst.jpg
bottom of page