top of page

Waarom samenwerken met
CDO Noorderkempen ?

Samenwerking met meer dan 100 bedrijven

Meer dan 30 jaar ervaring

Een breed aanbod van kwaliteitsvolle opleidingen op maat van jouw bedrijf

Meer dan 300 nieuwe jonge medewerkers die leren en werken willen combineren

Leren en werken=duaal leren

We streven ernaar dat  jongeren buiten hun 2 dagen opleiding in het Centrum Voor Deeltijds onderwijs 2,5 of 3 dagen betaald kunnen gaan werken met een minimum van 20 uren.

Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

 • De Overeenkomst Alternerende Opleiding is een overeenkomst die wordt gesloten tussen 3 partijen, namelijk de leerling, de erkende onderneming en het CDO.

 • De OAO bestaat uit een les- en een werkplekgedeelte. Beide delen vormen samen een voltijdse overeenkomst. De leerling moet minstens 20 uren per week op de werkplek worden opgeleid.  

 • De OAO is een overeenkomst van bepaalde duur en de opleidingsperiode is afhankelijk van het aan te leren beroep van de jongere. Deze duurt tussen 1 en 3 jaar. 

 • De begeleider beroepsvorming legt samen met de mentor van het bedrijf de competenties vast in een opleidingsplan.

 • Het hoofddoel van een OAO is het aanleren van een beroep. De onderneming betaalt de leerling geen loon maar een leervergoeding. Het exacte bedrag van de geïndexeerde vergoeding hangt af van het opleidingsjaar van de leerling, en bedraagt maximaal 688€ (01/11/2023)

 • Om als bedrijf met een OAO te kunnen werken moet het  erkend worden als leerbedrijf en moet er een mentor aangesteld worden die de jongere tijdens de opleiding in het bedrijf begeleidt.   Deze mentor moet een verplichte mentoropleiding volgen.

 • Het bedrijf sluit een arbeidsongevallenverzekering af en er dient steeds een dimona-aangifte te worden gedaan.

 • De OAO van bepaalde duur kan beëindigd worden in onderling overleg met de 3 partijen.

 

Indien je nog info wenst over de OAO dan staat ons tewerkstellingsteam klaar om je te ondersteunen.

Indien erkend leerbedrijf kunnen leerlingen in onderwijsvorm duaal leren jouw bedrijf vinden op deze tool:
https://werkplekken.werkplekduaal.be/

 

Deeltijdse arbeidsovereenkomst (DAO)

 • Alleen organisaties uit de social profit kunnen deeltijdse arbeidsovereenkomsten afsluiten: de opvoedings- en huisvestingssector, socioculturele sector, de federale gezondheidsdiensten, privé ziekenhuizen…

 • De DAO bestaat uit een les- en een werkplekgedeelte. Beide delen vormen samen een voltijdse overeenkomst. De leerling moet 19 uren per week op de werkplek worden opgeleid.

 • De jongere ontvangt een loon en de loonkost van de jongere wordt volledig aan de organisatie terugbetaald(sociale maribel).

 • Afhankelijk van de subsector zijn de arbeidsovereenkomsten van bepaalde of onbepaalde duur en de duurtijd is afhankelijk van het aan te leren beroep van de jongere. 

 • Erkenning aanvragen als werkplek bij VIVO

 

Stagecontract

 • Jongeren die arbeidsbereid zijn maar waarvoor de stap naar een betaalde tewerkstelling nog te hoog gegrepen is, kunnen werkervaring opdoen via een stagecontract. 

 • Een stage omvat minimum 14 uren op weekbasis. Tijdens de schoolvakanties is er geen stage.

 • Er wordt geen vergoeding voorzien voor de jongere. De arbeidsongevallenverzekering en de Dimona-aangifte is ten laste van de school.

 • De stage duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

 •  

 

Financiële ondersteuning bedrijven

Als een bedrijf een jongere met een OAO of een DAO in dienst heeft dan heeft het recht op een premie kwalificerend werkplekleren. Voorwaarde is wel dat de lerende minstens 4 maanden opgeleid of tewerkgesteld wordt in het schooljaar waarvoor de premie wordt aangevraagd.
De premie bedraagt 1000 euro. Als werkgever moet je binnen de drie maanden na start van de overeenkomst, je rekeningnummer doorgeven via de app werkplekduaal.


 

Extra info tewerkstelling

De begeleiders beroepsvorming nemen periodiek contact op met de mentor om samen de competenties van de jongeren te bespreken.

Indien nodig kunnen we voor extra begeleiding zorgen voor de jongere en de mentor via onze partners.


 

Praktijklessen op de werkvloer

Om onze opleidingen zo realistisch mogelijk te maken is ons Centrum  steeds op zoek naar bedrijven die open staan voor het begeleiden van onze leerkrachten beroepsvorming en hun jongeren. Zij kunnen tijdens lesdagen met hun groep jongeren meedraaien in het bedrijf. Zo kan de opleiding nog beter afgestemd worden op de bedrijfswereld. 

bottom of page